Khóa trượt 38mm - KT381
Khóa trượt 38mm - KT381

Vật liệu: POM

Số lượng tối thiểu :5000 cái.

: