Thống kê

155526
Đang truy cập 3
Truy cập hôm nay 18
Truy cập tháng này 10934
Khóa vặn 4 thành phần - KV4TP
Khóa vặn 4 thành phần - KV4TP

Công dụng: Dùng khóa nắp túi.

Màu sắc: Đen, trắng, hoặc theo yêu cầu của khách hàng.

Vật liệu: POM (acetal)

Kích thước:

: