Thống kê

147682
Đang truy cập 4
Truy cập hôm nay 228
Truy cập tháng này 11528
Khóa vặn 4 thành phần - KV4TP
Khóa vặn 4 thành phần - KV4TP

Công dụng: Dùng khóa nắp túi.

Màu sắc: Đen, trắng, hoặc theo yêu cầu của khách hàng.

Vật liệu: POM (acetal)

Kích thước:

: