Khoen D 38mm- KD381
Khoen D 38mm- KD381

Màu sắc : Đen , có thể chạy theo yêu cầu khách hàng.

Vật liệu: POM, PP

Số lượng tối thiểu :5000 cái

 

: